κολιέ-αλυσίδες

χρυσή αλυσίδα κλωστή
80,00 €
πλεχτή αλυσίδα χρυσή
920,00 €
κουάτζ (quartz) ταγιέ με ασημένιο κούμπωμα
50,00 €
κουάτζ (quartz) ταγιέ με επίχρυσο κούμπωμα
50,00 €
κουάτζ γαλακτώδες (milky quartz) ταγιέ με ασημένιο κούμπωμα
40,00 €
κουάτζ γαλακτώδες (milky quartz) ταγιέ με επίχρυσο κούμπωμα
40,00 €
αιματίτης ματ (hematite mat) ταγιέ με ασημένιο κούμπωμα
35,00 €
αιματίτης ματ (hematite mat) ταγιέ με επίχρυσο κούμπωμα
35,00 €
σπινέλιος πολύχρωμος (spinel rainbow ) ταγιέ με ασημένιο κούμπωμα
45,00 €
σπινέλιος πολύχρωμος (spinel rainbow ) ταγιέ με επίχρυσο κούμπωμα
45,00 €
λαμπραδορίτης ταγιέ (labradorize ) με ασημένιο κούμπωμα
60,00 €
λαμλαμπραδορίτης ταγιέ (labradorize) με επίχρυσο κούμπωμα
60,00 €
σπινέλιος (spinel) ταγιέ με ασημένιο κούμπωμα
60,00 €
σπινέλιος (spinel) ταγιέ με επίχρυσο κούμπωμα
60,00 €
γρανάδα (garnet) αμύγδαλο πλακέ με ασημένιο κούμπωμα
70,00 €
γρανάδα (garnet) αμύγδαλο πλακέ με επίχρυσο κούμπωμα
75,00 €
γρανάδα (garnet) κυλινδρική πλακέ με ασημένιο κούμπωμα
70,00 €
γρανάδα (garnet) κυλινδρική πλακέ με επίχρυσο κούμπωμα
75,00 €
αμέθυστος (amethyst) ταγιέ με ασημένιο κούμπωμα
50,00 €
αμέθυστος (amethyst) ταγιέ με επίχρυσο κούμπωμα
50,00 €
καπνίας πολύχρωμος (smoky quartz rainbow) ταγιέ με ασημένιο κούμπωμα
50,00 €
καπνίας πολύχρωμος (smoky quartz rainbow) ταγιέ με επίχρυσο κούμπωμα
50,00 €
καπνίας (smoky quartz) ταγιέ με ασημένιο κούμπωμα
50,00 €
καπνίας (smoky quartz) ταγιέ με επίχρυσο κούμπωμα
50,00 €
αιματίτης (hematite) στρογγυλός επίχρυσο κούμπωμα
25,00 €
αιματίτης (hematite) στρογγυλός ασημένιο κούμπωμα
22,00 €
αιματίτης (hematite) ταγιέ επίχρυσο κούμπωμα
35,00 €
Αιματίτης (hematite) ταγιέ αασημένιο κούμπωμα
35,00 €
ατσαλόσυρμα χρυσαφί ασημένιο κούμπωμα
5,00 €
ατσαλόσυρμα χρυσαφί επίχρυσο κούμπωμα
5,00 €
Τουρκουάζ πράσινο (turcuaz) ασημένιο κούμπωμα
35,00 €
Τουρκουάζ πράσινο (turcuaz) επίχρυσο κούμπωμα
35,00 €
Τουρκουάζ (turcuaz) ασημένιο κούμπωμα
35,00 €
Τουρκουάζ (turcuaz) επίχρυσο κούμπωμα
35,00 €
Λάπις Λάζουλι (lapis lasuly) ασημένιο κούμπωμα
35,00 €
Λάπις Λάζουλι (lapis lasuly) επίχρυσο κούμπωμα
35,00 €
χαολίτης (howlite) ασημένιο κούμπωμα
25,00 €
χαολίτης (howlite) επίχρυσο κούμπωμα
25,00 €
ζαντ (jade) ασημένιο κούμπωμα
25,00 €
ζαντ (jade) επίχρυσο κούμπωμα
25,00 €
κοράλι (coral) σομών ασημένιο κούμπωμα
30,00 €
κοράλι (coral) σομών επίχρυσο κούμπωμα
30,00 €
Κοράλι (coral) πορτοκαλί ασημένιο κούμπωμα
30,00 €
Κοραλι (coral) πορτοκαλί επίχρυσο κούμπωμα
30,00 €
κοράλι (coral) κόκκινο ασημένιο κούμπωμα
30,00 €
κοράλι (coral) κόκκινο επίχρυσο κούμπωμα
30,00 €
Subscribe to κολιέ-αλυσίδες